• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • Українською
 • English
 • Русский
Дії з питань громадянства
Опубліковано 04 січня 2023 року о 12:34

Питання громадянства України регулюються

Закордонні дипломатичні установи України здійснюють повноваження з питань громадянства щодо осіб, які згідно з чинним законодавством України є такими, що постійно проживають за кордоном (за винятком оформлення набуття громадянства України за народженням, яке здійснюється також і щодо осіб, які тимчасово перебувають за кордоном).

Заява з питань громадянства подається у письмовій формі з зазначенням дати її складання та підписується заявником. Заяву та інші документи з питань громадянства заявник подає особисто.

Заяву з питань громадянства дитини підписує один з її батьків або інший законний представник дитини. Заява та інші документи з питань громадянства дитини подаються одним з її батьків або іншим законним представником дитини за місцем проживання дитини або одного з її батьків чи іншого законного представника.

Особа, яка зареєструвала шлюб до досягнення повноліття або якій надано повну цивільну дієздатність до досягнення повноліття відповідно до Цивільного кодексу України, заяву з питань громадянства підписує і подає самостійно.

Якщо заявник не може підписати заяву через неписьменність або фізичні вади, заяву на його прохання підписує інша особа.

За наявності поважних причин (хвороба заявника, стихійне лихо тощо) заява та інші документи з питань громадянства на прохання заявника можуть подаватися іншою особою або надсилатися поштою.

Заява та інші документи з питань громадянства недієздатної особи підписуються і подаються її опікуном.

Під час подання заяви та інших документів з питань громадянства до закордонної дипломатичної установи України пред'являється документ, що посвідчує особу заявника, а також документ про його постійне проживання за кордоном.

Закордонна дипломатична установа, до якої подано документи щодо оформлення набуття громадянства України, перевіряє відповідність їх оформлення вимогам законодавства України та підтвердження ними наявності фактів, з якими Закон пов’язує належність особи до громадянства України.

Рішення про оформлення набуття особою громадянства України або про відмову у задоволенні клопотання приймається керівником закордонної дипломатичної установи або його заступником не пізніш ніж у місячний строк з дня надходження документів. Рішення про відмову повідомляється заявникові у письмовій формі не пізніш ніж у тижневий строк з дня його прийняття.

У разі прийняття позитивного рішення, особа реєструється громадянином України та документується довідкою про реєстрацію особи громадянином України, яка подається нею для одержання документів, що підтверджують громадянство України.

 

Звертаємо Вашу увагу! 

Невірно або неповно оформлені документи до розгляду не приймаються. 

Просимо уважно ознайомитися із наведеною нижче інформацією. 

Для оформлення реєстрації присутність дитини не вимагається!

Під час подання заяви та інших документів з питань громадянства до закордонної дипломатичної установи України пред'являється документ, що посвідчує особу заявника, а також документ про його постійне проживання за кордоном!

Оформлення набуття громадянства України за народженням здійснюється також і щодо осіб, батьки яких тимчасово на законних підставах перебувають за кордоном.

Для оформлення набуття громадянства України за народженням особою, яка народилася після 1 березня 2001 року (дата набрання чинності Законом України «Про громадянство України»), та батьки або один з батьків якої на момент її народження були громадянами України (частина перша статті 7 Закону), один з батьків подає такі документи (оригінали, які повертаються заявнику та їх повні копії):

- дійсний паспорт громадянина України для виїзду за кордон (оригінал та його копія);

- документ про його постійне проживання за кордоном. Оформлення набуття громадянства України за народженням здійснюється також і щодо осіб, батьки яких тимчасово на законних підставах перебувають за кордоном (дійсна віза, реєстрація на території РТ);

- Заяву applicationbybirth-1.docxпро оформлення набуття громадянства України за народженням. Відповіді на запитання слід давати повні і точні виключно українською мовою.

Заява подається на ім'я Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Таджикистан та заповнюється українською мовою. Прізвище, ім'я, по батькові дитини у заяві зазначається виключно відповідно до свідоцтва про народження та перекладу. У випадку, якщо у свідоцтві не зазначено по батькові дитини, у заяві не вказується по батькові.

У графі "Місце постійного проживання" зазначається повна адреса постійного місця проживання в Україні. У випадку, якщо заявником оформлено виїзд на постійне місце проживання за кордон, що підтверджується відміткою в паспорті громадянина України для виїзду за кордон, зазначається повна адреса постійного проживання в Республіці Таджикистан. Додатково зазначається номер телефону заявника, електронна адреса;

- свідоцтво про народження дитини та переклад, а також копії усіх сторінок. Оригінал свідоцтва, виданого відповідним компетентним органом РТ, має бути нотаріально засвідченим професійно виконаним перекладом на українську мову (перекладаються усі сторінки свідоцтва). Оригінал свідоцтва про народження та переклад повертаються заявнику після прийняття документів, до справи додаються копії;

- документ про переміну прізвища (імені) батька/матері, якщо їх прізвища у паспорті та у свідоцтві про народження дитини відрізняються та 2-стороння копія усіх сторінок документа. Документ подається разом з нотаріально засвідченим професійно виконаним перекладом на українську мову (перекладаються усі сторінки документа). Оригінал документа повертається заявникам після прийняття документів, до справи додається копія;

- паспорт громадянина України для виїзду за кордон або інший передбачений статтею 5 Закону документ, що підтверджує факт перебування одного з батьків дитини у громадянстві України на момент її народження (та його копія). У випадку, якщо паспорт виданий після дати народження дитини, до справи додатково додається інший документ (та його копія), що підтверджує факт перебування одного з батьків дитини у громадянстві України на момент її народження.

Процедура оформлення набуття громадянства України дитиною за народженням безкоштовна.

УВАГА!!! 

Оригінали документів без копій до розгляду не приймаються.

З 1 січня 2018 року прийом громадян здійснюється після попередньої реєстрації в системі електронного запису на прийом за посиланням: https://online.mfa.gov.ua/ або в порядку живої черги.

Процедура оформлення набуття громадянства України за народженням триває один місяць з дня отримання Посольством України в Республіці Таджикистан усіх необхідних документів.

Після реєстрації набуття громадянства України за народженням батьками можуть бути подані документи щодо оформлення дитині паспорта громадянина України для виїзду за кордон або посвідчення особи на повернення в Україну.


Відповідно до ст. 5 Закону України "Про громадянство України" від 18 січня 2001 року, документами, що підтверджують громадянство України, є:

 • паспорт громадянина України;
 • паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
 • тимчасове посвідчення громадянина України;
 • дипломатичний паспорт;
 • службовий паспорт;
 • посвідчення особи моряка;
 • посвідчення члена екіпажу;
 • посвідчення особи на повернення в Україну.

Перевірка належності до громадянства України стосується осіб, які перебувають за кордоном і в яких відсутні документи, що підтверджують громадянство України, або якщо виникла необхідність перевірки факту перебування таких осіб у громадянстві України.

Відповідно до п.91  Порядку провадження за заявами і поданнями з питань громадянства України та виконання прийнятих рішень, затвердженому Указом Президента України від 27 березня 2001 року №215 (далі - Порядок), у разі звернення особи, яка перебуває за кордоном, із заявою про перевірку належності до громадянства України дипломатичне представництво чи консульська установа України здійснює таку перевірку за своїми обліками або надсилає відповідний запит до органів міграційної служби.

Просимо звернути увагу, що за повідомленням компетентних органів України, в даний час відсутня можливість проведення перевірки щодо належності до громадянства відносно осіб, які зареєстровані на тимчасово окупованій території України.

Під час подання заяви та інших документів з питань громадянства пред'являється документ, що посвідчує особу заявника, а також документ про проживання заявника на території України або про його постійне проживання за кордоном та подаються копії таких документів.

Для перевірки належності до громадянства України особа подає заяву, фото, а також усі наявні документи та їх копії.

У випадках, передбачених законодавством України, за подання заяви та інших документів з питань громадянства сплачується державне мито або консульський збір, документ про сплату якого подається разом із заявами та іншими документами з питань громадянства.

Заява про перевірку належності до громадянства України особою, яка перебуває за кордоном, подається на ім'я керівника дипломатичного представництва чи консульської установи України за місцем перебування особи.

Заява з питань громадянства подається у письмовій формі з зазначенням дати її складання та підписується заявником.

Заяву та інші документи з питань громадянства заявник подає особисто.

Для здійснення перевірки особа подає  заяву citizenship-verification-1.docпро перевірку належності до громадянства України, в якій у довільній формі викладає, у зв'язку з якими обставинами потребує перевірки належність до громадянства України.

Перевірка триває до отримання відповіді компетентних органів України.

Після завершення перевірки та отримання відповіді від органів міграційної служби України, заявнику видається відповідна довідка, за яку під час подачі заяви сплачується консульський збір.

Загальний строк розгляду клопотання про вихід з громадянства України не повинен перевищувати 1 рік. Увага! Зазначені строки не враховують термін, необхідний для надсилання матеріалів дипломатичною або командирською поштою.

Датою припинення громадянства України є дата видання відповідного Указу Президента України. Після отримання повідомлення про припинення громадянства України закордоння дипломатична установа у тижневий строк повідомляє заявника про прийняте рішення Президента України, вилучає проїзні документи громадянина України та видає довідку про припинення громадянства України.

Строк виконання рішень Президента України з питань громадянства не повинен перевищувати 1 місяця. У разі неотримання особою, громадянство якої було припинено, відповідної довідки та неповернення до установи проїзних документів громадянина України протягом визначеного терміну, закордонна дипломатична установа вживає заходів щодо визнання паспортного документа недійсним.


Для оформлення виходу з громадянства України громадянин України, який виїхав на постійне місце проживання за кордон, тобто має позначку компетентних органів України у паспорті громадянина України для виїзду за кордон "Постійне проживання" або відмітку Посольства України в РТ "Прийнятий на постійний консульський облік" (частина перша статті 18 Закону), подає такі документи:

 • заяву application-renunciation.docв чотирьох примірниках про вихід з громадянства України. Відповіді на запитання слід давати повні та точні виключно українською мовою;
 • - чотири фотокартки (розміром 35х45 мм);
 • - копію паспорта громадянина України для виїзду за кордон з відміткою про виїзд на постійне проживання за кордон або з відміткою Посольства "Прийнятий на постійний консульський облік" або копію паспорта громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року з відміткою про виписку з території України. У разі якщо у заявника відсутній один із документів, що зазначені у цьому підпункті, або інший з документів, перелічених у статті 5 Закону, на підтвердження факту перебування у громадянстві України та факту постійного проживання за кордоном подаються відповідні довідки, видані органом внутрішніх справ України або дипломатичним представництвом чи консульською установою України;

Документи надіслані поштою до розгляду не приймаються.

Для оформлення виходу з громадянства України дитини, яка виїхала разом із батьками на постійне місце проживання за кордон та разом із батьками виходить з громадянства України (частина друга статті 18 Закону), один із батьків дитини порушує у заяві про свій вихід з громадянства України клопотання про вихід дитини з громадянства України, а також подає разом із документами, передбаченими пунктом 4, такі документи:

 • - копію свідоцтва про народження дитини;
 • - копію документа, який підтверджує перебування дитини у громадянстві України;
 • - один з таких документів: копію паспорта громадянина РТ або документ, який свідчить, що дитина набула громадянство іншої держави;
 • заяву zayava-zgoda-vyhid.docдитини віком від 14 до 18 років про згоду на вихід із громадянства України (підпис на заяві має бути нотаріально засвідчений);
 • документ, що підтверджує виїзд дитини на постійне проживання за кордон.
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux