Посольство України в Республіці Таджикистан

, Київ 17:36

Тарифи консульського збору та терміни вчинення консульських дій

Тарифи консульського збору на терміни вчинення консульських дій

 

Терміни вчинення консульських дій

Згідно з наказом №13 від 08.102015 року в  Посольстві  України  в  Республіці Таджикистан  та  Ісламській  Республіці  Афганістан, затверджені наступні терміни вчинення консульських дій:

 

1. Оформлення іноземцям та особам без громадянства віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію.

У звичайному порядку –  п’ятнадцять календарних днів з дати отримання візової анкети, документів, необхідних для оформлення візи, та сплати консульського збору, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Строк розгляду звернення про оформлення візи може бути продовжено до тридцяти календарних днів у разі необхідності проведення подальшої перевірки зазначених документів.

У терміновому порядку – 10  календарних днів (проставляється строк від одного до чотирнадцяти календарних днів за рішенням керівника установи).

Термінове оформлення візи здійснюється за бажанням іноземця/особи без громадянства та у разі наявності такої можливості.

 

2. Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Для ЗДУ, обладнаних системою ДІС: протягом не більше як тридцяти днів після оформлення анкети.

У разі необхідності здійснення запитів до компетентних органів, термін оформлення паспорта продовжується на термін, необхідний для отримання відповіді, але не може перевищувати три місяці.

Для ЗДУ, не обладнаних системою ДІС: у звичайному порядку - до одного місяця з дня подання заяви-анкети та сплати консульського збору, але не менше, ніж десять робочих днів; у терміновому порядку – до десяти робочих днів за заявами громадян у разі наявності технічної можливості.

У разі необхідності здійснення запитів до компетентних органів, термін оформлення паспорта продовжується на термін, необхідний для отримання відповіді, але не може перевищувати три місяці. 

Якщо поїздка пов’язана з терміновим лікуванням від’їжджаючого, від’їздом особи, яка супроводжує тяжкохворого, чи смертю родича, який проживав в Україні або в третій країні, паспорт оформлюється протягом трьох робочих днів.

 

3. Продовження строку дії паспортів громадянина України для виїзду за кордон.

У звичайному порядку – десять робочих днів, у терміновому порядку – три робочих дні з дати подання необхідних документів та сплати консульського збору.

У разі необхідності здійснення запитів до компетентних органів України, термін продовження строку дії паспорту подовжується на термін, необхідний для отримання відповіді, але не може перевищувати один місяць.

 

4. Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну.

Вчиняється в день подання громадянином відповідної заяви-анкети, необхідних документів та сплати консульського збору.

У разі необхідності здійснення запитів до компетентних органів, термін оформлення посвідчення особи на повернення в Україну продовжується на термін, необхідний для отримання відповіді.

 

5. Розгляд заяв про внесення змін до паспорта громадянина України для виїзду за кордон (заяв про внесення відомостей про дітей (у тому числі вклеювання фотокартки) до паспортного документа одного з батьків чи законного представника).

     У звичайному порядку зміни до паспорта вносяться на підставі відповідної письмової заяви громадянина (законного представника) протягом трьох робочих днів, враховуючи день подання документів.

     У терміновому порядку за клопотанням заявника та наявності технічної можливості зміни до паспорта можуть бути внесені у день звернення.

 

6. Нотаріальні дії.

Вчиняються в день подання заявником усіх необхідних документів та сплати консульського збору.

 

7. Дії з витребування документів.

До дій з витребування документів терміновий тариф консульського збору не застосовується.

 

8. Дії з реєстрації актів цивільного стану.

Розгляд  заяв щодо реєстрації смерті та народження, а також реєстрація цих актів здійснюється в день подачі заявником необхідних документів за нульовою тарифною ставкою.

До інших дій з реєстрації актів цивільного стану терміновий тариф консульського збору не застосовується.

З питань розгляду заяв та реєстрації актів цивільного стану керуватися Інструкцією про порядок реєстрації актів цивільного стану в дипломатичних представництвах та консульських установах України, затвердженою Наказом Мінюсту України та МЗС України 23.05.01 № 32/5/101 (у редакції наказу Мінюсту України, МЗС України від 25.08.04 № 90/5/191; зареєстрована в Мінюсті України 01.06.01 за № 473/5664) та Правилами внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання, затвердженими наказом Мін’юсту України від 12.01.2011 № 96/5 (зареєстровані в Мін’юсті України від 14.01.2011 № 55/18793).

9. Прийняття на консульський облік.

Прийняття на тимчасовий консульський облік – протягом трьох робочих днів з дати подання необхідних документів.

Прийняття на постійний консульський облік - протягом трьох робочих днів з дати подання необхідних документів та сплати консульського збору у звичайному порядку, у терміновому порядку - у день звернення за умови подання необхідних документів та сплати консульського збору.

 

10. Інші консульські дії.

Дії з питань оформлення дозволу на постійне проживання за кордоном, громадянства, імміграції в Україну тощо вчиняються у строки, передбачені наступними нормативно-правовими актами України: Порядком розгляду у закордонних дипломатичних представництвах України клопотань громадян України, які виїхали за її межі тимчасово, про залишення на постійне проживання за кордоном, затвердженим наказом МЗС України від 22.11.1999 р. № 201, Законом України «Про імміграцію» від 07.06.2001 р., Порядком провадження за заявами і поданнями з питань громадянства України та виконання прийнятих рішень, затвердженим Указом Президента України від 27.03.2001 р. № 215.

 Усі консульські дії вчиняти після надання повного комплекту документів, передбачених для їх вчинення і визначених відповідними нормативно-правовими актами України, та стягнення із заявників консульського збору. При вчиненні консульської дії в терміновому порядку чи в позаробочий  час  консульський  збір справляти у подвійному розмірі.

 

 

ТАРИФИ

консульського збору, що справляється за вчинення консульських дій

Посольством України в Республіці Таджикистан

та Ісламській Республіці Афганістан (за сумісництвом)

 

№ з/п

Найменування консульських дій

Тарифна ставка            

  ( в дол.США)

Тарифна ставка        (в сомоні РТ) по курсу Нац.банка

 

І. ПАСПОРТНІ ДІЇ

 

1

Розгляд заяви з клопотанням про вчинення паспортної дії

10

88

2

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон

60

528

3

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон замість утраченого чи зіпсованого

80

704

4

Оформлення уперше паспорта громадянина України для виїзду за кордон

50

440

5

Подовження терміну дії паспорта громадянина України для виїзду за кордон

30

264

6

Унесення відомостей про дітей (у тому числі вклеювання фотокартки) до паспортного документа одного з батьків чи законного представника

10

88

7

Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну

20

176

8

Подовження терміну дії посвідчення особи на повернення в Україну

10

88

9

Прийняття на постійний консульський облік (крім дітей до 16 років)

10

88

 

ІІ. ДІЇ З ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА ТА ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ

 

1

Оформлення клопотання про набуття громадянства України за територіальним походженням

50

440

2

Оформлення клопотання про поновлення у громадянстві України

80

704

3

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок усиновлення

40

352

4

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування

30

264

5

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки

20

176

6

Оформлення клопотання про набуття громадянства України у зв’язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини

20

176

7

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення батьківства

20

176

8

Розгляд клопотання про встановлення належності до громадянства України

30

264

9

Оформлення клопотання про вихід з громадянства України

100

880

10

Видача довідки про належність до громадянства України

10

88

11

Видача довідки про неналежність до громадянства України

10

88

12

Оформлення клопотання про залишення на постійне місце проживання за кордоном

80

704

13

Прийом заяви про надання дозволу на імміграцію

150

1320

 

  1. III.  ВІЗОВІ ОПЕРАЦІЇ

 

1

Оформлення транзитної візи (B)*:

 

 

 

разової

65

572

 

дворазової                                                                              

65

572

 

багаторазової

 

65

572

2

Оформлення короткострокової візи (С)*:

 

 

 

разової

65

572

 

дворазової

65

572

 

багаторазової

 

65

572

3

Оформлення довгострокової візи (Д)*:

 

 

 

разової

65

572

*

Якщо немає міжурядових угод про взаємне звільнення від сплати консульського збору.

 

 

 

 

 

IV. ДІЇ З ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ

 

1

Розгляд заяви про витребування документа

10

88

2

Видача витребуваного документа

30

264

3

Видача витребуваного документа, засвідченого в Україні вповноваженим на те органом

60

528

 

V. ДІЇ З ПИТАНЬ ЗАСВІДЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

 

1

Розгляд заяви про легалізацію документа

10

88

2

Легалізація документів фізичних осіб (за документ)

30

264

3

Легалізація документів юридичних осіб (за документ)

140

1232

4

Видача довідки про засвідчення документа

10

88

 

VІ. ДІЇ З РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ

 

1

Розгляд заяви щодо реєстрації акта цивільного стану (крім заяв про реєстрацію народження та смерті)

20

176

2

Реєстрація шлюбу

40

352

3

Реєстрація розірвання шлюбу:

 

 

a)

за взаємною згодою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей

70

616

б)

на підставі рішення суду, якщо обоє з подружжя перебувають у першому шлюбі

90

792

в)

на підставі рішення суду, якщо одне з подружжя перебуває у повторному шлюбі

100

880

г)

з особами, визнаними в установленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними внаслідок душевної хвороби чи недоумства, або з особами, засудженими за скоєння злочину до позбавлення волі на строк не менше трьох років

30

264

4

Реєстрація зміни імені (крім зміни в разі реєстрації шлюбу)

100

880

5

Реєстрація повторної зміни імені, не пов’язаної з реєстрацією шлюбу

180

1584

6

 

Прийом заяви про внесення змін, доповнень та виправлень до запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновлення

20

176

7

Видача свідоцтва у зв’язку зі зміною, доповненням та виправленням запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновленням

50

440

8

 

Видача повторних свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану (у разі знаходження актового запису в закордонній установі)

40

352

 

VІІ. НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ

 

1

Посвідчення правочинів (договори, заповіти, довіреності та ін.), крім іпотечних договорів, договорів про відчуження та заставу житлових будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, що знаходиться в Україні:

 

 

а)

посвідчення договорів про відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів:

дітям, другому з подружжя, батькам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Іншим особам

 

 

 

 

 

                                                                                                                  

1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу,іншої самохідної  машини,механізму,але не менше 50 дол. США   

 

 

 

 

 5 

 

Відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу,іншої самохідної машини,механізму, але не менше  400 дол. США     

1 відсоток суми договору, не  нижчої дійсної вартості транспортного засобу,іншої самохідної машини,механізму,але  не менше 440    

сомоні

 

5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної  машини,механізму,але не менше 3520 сомоні

б)

посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці

 

1відсоток суми договору, але не менше 20 дол. США

1 відсоток суми договору, але не менше  176 сомоні

в)

посвідчення договорів поділу майна, договорів поруки та інших угод, що не підлягають оцінці

60

528

г)

посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження майном, крім транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів, та здійснення кредитних операцій:

дітям, другому з подружжя, батькам

іншим особам

 

 

 

 30

60

 

 

 

264

528              

ґ)

посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження транспортними засобами:

дітям, другому з подружжя, батькам

іншим особам

30

 

60

264

 

528

д)

посвідчення загальних довіреностей на право користування майном, включаючи транспортні засоби

Консульський збір визначається за ставками,передбаченими підпунктами "г" та "r"

Консульський збір визначається за ставками передбаченими підпунктами "г" та "r"

е)

посвідчення інших довіреностей

30

264

є)

посвідчення заповітів

30

264

2

Ужиття заходів до охорони спадкового майна

100

880

3

Видача свідоцтва про право на спадщину

0,5 відсотка суми спадщини, але не менше 100 дол. США

0,5 відсотка суми  спадщини,але не менше 880 сомоні

4

Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя

50

440

5

Засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок з них (за сторінку)

10

88

6

Засвідчення вірності кожного підпису на документах, у т.ч. підпису перекладача

10

88

7

Засвідчення справжності електронного цифрового підпису на електронних документах (за наявності технічної можливості роботи з електронними документами)

40

352

8

Засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу (за сторінку)

документів, пов’язаних зі смертю громадянина України

40

 

5

352

 

44

9

Посвідчення факту, що фізична особа є живою

20

176

10

Посвідчення факту перебування фізичної особи в певному місці

20

176

11

Посвідчення тотожності фізичної особи з особою, зображеною  на фотокартці

20

176

12

Посвідчення часу пред’явлення документів

20

176

13

Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів

0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання,що почався,але не менше 25 дол.США  іне більше 200 дол.США

0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання,що почався, але не  менше 220 сомоні і не більше 1760 сомоні.

14

Прийняття на зберігання документа

40 за кожен місяць зберігання,що почався

352 за кожен місяць зберігання,що почався

15

Вчинення виконавчих написів

1відсоток суми,що стягується,або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 15 дол.США і не більше  200 дол.США

1 відсоток суми,що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню,але не менше 132 сомоні і не більше 1760 сомоні

16

Вчинення морських протестів

100

880

17

Видача довідки про вчинення нотаріальної дії та заповіту (крім видачі довідки на вимогу суду, господарського суду, прокуратури, органів дізнання і слідства у зв’язку з кримінальними, цивільними або господарськими справами, що перебувають у їх провадженні)

10

88

18

Видача дубліката нотаріально посвідченого документа

30

264

19

Вчинення нотаріальної дії за межами закордонної дипломатичної установи України, за місцем надання послуги

У розмірі встановлених ставок за відповідні дії,(крім цього сплачуються витрати,пов'язані з виїздом за вчинення дії)

  У розмірі встановлених ставок за відповідні дії,(крім цього сплачуються витрати,пов'язані з виїздом за вчинення дії

20

Вчинення іншої нотаріальної дії, передбаченої законодавством України

70

616

21

Надання послуг технічного характеру (складання проектів правочинів, заяв, виготовлення копій (фотокопій) документів чи виписок з них тощо)

5

44

                       

VIІI. ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ, ПОВЯЗАНИХ З ВОДНИМ ТА ПОВІТРЯНИМ ТРАНСПОРТОМ

 

1

Оформлення документа, пов’язаного з водним та повітряним транспортом, якщо дана дія не є нотаріальною дією (за документ)

80

704

 

IХ. ІНШІ ДІЇ

 

Вчинення консульської дії з використанням засобів поштового зв’язку

У розмірі встановлених ставок відповідні дії (крім цього сплачуються витрати,пов'язані з пересилкою документів (крім листів  і довідок) заявнику рекомендованим листом або  кур'ерскою поштою) 

У розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати,пов'занрі з пересилкою документів (крім листів і довідок) заявника рекомендованим листом або кур’єрською поштою)

2

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї юридичними особами за наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

200

1760

3

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї громадянам України за наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

50

440

4

Учинення іншої консульської дії, передбаченої законодавством України

20

176

 

 

 


Консульський відділ Посольства України в Республіці Таджикистан та Ісламський Республіці Афганістан
Керівник: Молоток Віктор Григорович
Третій секретар з консульських питань
Адреса:

734027, Душанбе, вул. Навобод, 216/1

Телефон: +992-37-235-84-12; +992-37-235-84-13
Факс: +992-37-235-63-72
Ел. пошта: emb_tj@mfa.gov.ua
Графік роботи:

літній-зимовий  час: 9.00 - 18.00, обідня  перерва: 13.00 - 14.00

Прийом громадян України: 

Понеділок,  вівторок:10.00 -12.45

Четвер: 10.00-12.45 (прийом громадян з 14:00-17:45)

Середа: 10.00-12.45 (видача документів з 14:00 – 17:45)

П’ятниця:  10.00 – 12.45,  для громадян певних категорій     (інваліди, вагітні, тяжкохворі), видача документів - з 14:00 до16:45

 У неробочий та неприйомний час, у вихідні та святкові дні прийом громадян  України проводиться у екстрених випадках: втрата паспортних документів, ДТП, смерть, арешт тощо.

Прийом іноземних громадян та осіб без громадянства: Понеділок,вівторок,середа,четвер:10.00-12.45

Надання  консультацій   консульсько-правового  характеру  за  телефоном : щоденно  з  понеділка  по  п'ятницю  з  14.00 до  18.00

Видача  документів: середа з 14.00  до 17.45, п'ятниця  з 14.00  до 16.45

У  випадках  техногенних  катастроф,  природних  катаклізмів,  терактів,  масових заворушень,  поранення/  загибелі  громадян  України,  інших  випадках,  які    загрожують  життю  чи  здоров'ю  наших  співвітчизників,  консульська  допомога   також  надається  у  неприймальний  час.

Примітки:   Гаряча  лінія  Посольства  України  в  Республіці  Таджикистан

                          (+992-37-235-84-12); (+992-37-235-84-13)

Межі  консульського  округу: Республіка  Таджикистан  та  Ісламська    Республіка  Афганістан.